toz

toz
is.
1. Hava axını ilə yerdən qalxıb şeylərin üzərinə qonan xırda hissəciklər. Kömür tozu. Ayaqqabının tozunu silmək. – . . Marallarım. . moizə kitablarını rəfdən alıb, tozlarını təmizləyib başlayırlar əzbərləməyə. Ə. H.. . . Maşın dümağ tozun içində gah görünməz olur, gah da irəli şütüyüb toz boğanağını arxada qoyurdu. B. Bayramov. Toz basmaq – üzərinə çoxlu toz qonmaq. <Oğlanın> paltarını, çəkməsini, hətta qıvrım saçlarını belə toz basmışdı. S. Rəh.. Tozunu almaq – tozunu silmək. Kostyumun tozunu almaq.
2. Bax tozcuq. Toz kisəsi (yuvacığı) bot. – bax tozluq. Tozluqların iki toz yuvacığı olur.
3. Bərk cismin narın üyüdülmüş ovuntusu; poroşok. Diş tozu. Şəkər tozu. – <Həkim:> Aptekxanalarda taxtabiti tozu satırlar, get, bir az al, səp yorğan-döşəyin ətrafına. N. V.. Toz dərman – un kimi narın dərman; poroşok.
◊ Toz qaldırmaq (qoparmaq) məc. – sürətlə getmək, çapmaq, çaparaq getmək. Kəhər quyruğunu düyüb toz qaldırdı. M. İ.. Kosmik toz – bax kosmik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • TOZ — (abbr. from the initials of Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludnośći Źydowskiej, Society for the Safeguarding of the Health of the Jewish Population ), Jewish welfare organization officially founded in Poland in 1921. It was connected with the OZE… …   Encyclopedia of Judaism

  • TOZ — may refer to one of the following*Tula Arms Plant ( ru. Тульский оружейный завод, ТОЗ). *TOZ rifle *Association for Joint Cultivation of Land, in the Soviet Union ( ru. Товарищество по совместной обработке земли, ТОЗ; Latinized Russian… …   Wikipedia

  • toz — tȍz m <N mn tòzovi> DEFINICIJA reg. prah, površina SINTAGMA toz od kave talog od kave; zoc (soc), fundać ETIMOLOGIJA tur …   Hrvatski jezični portal

  • toz — I, 296; III, 123, 186bkz: tör yaylara sarıtan sırım. II I, 123 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • toz — is. 1) Çok küçük ve hafif parçacıklara bölünmüş toprak Bu talihsiz taşra kentinde, yolun iki yanındaki yeşilleri tozdan yitmiş ağaçlara bakmak insanı daha bir yalnız kalmışlık duygusu içinde bırakıyor. R. N. Güntekin 2) Çok küçük parçacıklara… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TOZ-78 — Infobox Weapon name=TOZ 78 | caption= origin=flagcountry|Russia type=Bolt action rifle is ranged=yes service= manufacturer=Tula production date=19?? weight=kg to lb| 2.7|abbr=on|precision=1|wiki=yes length=mm to in|… …   Wikipedia

  • toż — I → tenże II ndm 1. «partykuła wzmacniająca partykułę to, wyrażająca najczęściej zdumienie, zaskoczenie, podkreślająca coś, jakieś stwierdzenie, przekonanie o czymś; ale(ż)» Toż to Zosia! Toż to naiwność tak sądzić! Toż to jest przepisane z… …   Słownik języka polskiego

  • TOZ-17 — The TOZ 17 01 is a popular bolt action .22 rifle made by the TOZ firearms company, Tula, Russia, intended for professional and amateur hunting.It is known for being accurate and is common in the USA, Australia and New Zealand.The rifle usually… …   Wikipedia

  • TOZ — Toulski Oroujeïny Zavod Toulski Oroujeïny Zavod Pierre le Grand fit bâtir une fabrique d armes en 1712 à Toula. Aujourd hui la Toulski Oroujeïny Zavod (russe : Тульский оружейный завод) fabrique des armes réputées pour des utilisations… …   Wikipédia en Français

  • Toz — Issu de la promulgation du code agraire de 1922 qui fixe le statut des terres en URSS, le toz est un groupement de paysans au sein duquel chacun possède sa propre exploitation et peut travailler en commun avec les autres membres dans le cadre de… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”